Activity Provider Service Agreement

KADOST AKTİVİTE SAĞLAYICI HİZMET SÖZLEŞMESİ


1. İş bu sözleşmede bir tarafta KADOST (BÜYÜKATA TURİZM TAŞIMACILIK TARIM HAY. İNŞ. LTD. ŞTİ. ( AVANOS VD. – 193 039 99 29 – KAZETUR TÜRSAB: A-7315) bu sözleşmede kısaca HİZMET SAĞLAYICI diye anılacaktır.  WWW.KADOST.COM web sitesine üye olarak, site üzerinden tur, kurs ve malzeme sağlayıcılar (AKTİVİTE SAĞLAYICI) olarak anılacaktır ve bu sözleşme hizmet sağlayıcı ile aktivite sağlayıcı arasında yapılmıştır. Bu sözleşmede bahsi geçen şart ve kurallar www.kadost.com sisteminin kullanımını sağlayan HİZMET SAĞLAYICI tarafından, sağlanan ürünün AKTİVİTE SAĞLAYICI TARAFINDAN hizmetinin tamamlanmasına kadar arada geçen süreyi kapsar. Bu sözleşmede geçen ‘’ÜRÜN’’ tabiri, www.kadost.com’a yüklenerek satışa açılan, aktivite sağlayıcılar tarafından sağlanan tur, kurs ve malzeme satışlarını ifa eder.


2. Üyelik Şartları, Kuralları ve Üyelik İptali

2.a Aktivite sağlayıcı Başvuru formunu doldurup, bu sözleşmeyi online olarak onaylamak, ıslak evrak olarak çıktı imzalayıp aktivite sağlayıcıya göndermek zorundadır.

2.b Aktivite sağlayıcı başvuru sürecinde ve sonrasında hizmet sağlayıcının talep ettiği evrakları göndermek zorundadır. *Vergi levhası, *imza sirküsü, *işyeri ruhsatı, talep olursa diğer yetki belgeleri, *ödemelerin yapılacağı banka hesap bilgileri (bu hesap bilgilerinin aktivite sağlayıcıya ait olması gerekmektedir.)

2.c Aktivite sağlayıcı www.kadost.com’a yükleyerek satışa açtığı ve hizmetini sağladığı ürünlerin garantörü olduğunu gösterir garantör ve taahhüt formunu doldurup imzalamak zorundadır.

2.d Aktivite sağlayıcı yüklemesini yaptığı programları veya ürünleri kendisi sağlamak veya hizmeti sağlayan adına pazarlama yetkisine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda hizmet sağlayıcının talep ettiği evrakları ibraz etmek zorundadır.

2.e Aktivite sağlayıcı sistem kullanımı sürecinde başkalarına ait fotoğraf, doküman, içerik vb.satış aracı kullanamaz. Bu kapsamda tespit edilen tur ve programların satışına izin verilmez. Bu maddenin devamında aktivite sağlayıcılığı hizmeti, site kullanım koşullarına uyulmadığı için durdurulabilir veya iptal edilebilir.

2.f Aktivite sağlayıcı, sağladığı ürün içeriklerinin girişi esnasında, doğru bilgi-içerik-dahil-hariç-fiyat-fotoğraf girişi yapmak zorundadır. Bu kapsamda yapılamayan ürün yüklemeleri iptal edilir. Bu maddenin devamında kullanıcının hizmet alımı durdurulabilir.

2.g Aktivite sağlayıcı satışını yaptığı ürünlerin hizmetini sahada birebir örtüşecek sürede, zamanda, dahil ve hariç içeriğinde, fiyat politikasında, aktivite sağlayıcılığında yapmak zorundadır. Satış ile hizmetin örtüşmemesi durumunda aktivite sağlayıcının üyelikleri durdurulur, hizmet sağlayıcı bu kapsamda doğabilecek maddi ve manevi zararları aktivite sağlacıya ibraz eder. Aktivite sağlayıcı satışı ve hizmeti örtüşmeyen sağlamalardan doğacak maddi ve manevi giderleri, tazminatları, mahkeme ve dava giderlerini karşılamayı taahhüt eder.

2.h Aktivite sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından talep edilen şikayet geri dönüşlerini ve diğer bilgi taleplerini 1hafta içerisinde yazılı olarak hizmet sağlayıcıya iletmek zorundadır.

2.ı Hizmet sağlayıcı üyelik koşullarına, terslik oluşturabilecek durumları tespit ettiğinde, geçici süreyle, inceleme sürecinde veya tamamen, aktivite sağlayıcının hizmetini durdurabilir. Aktivite sağlayıcı bu koşulları kabul etmiştir.

2.j Aktivite sağlayıcı, www.kadost.com üzerinden kullandığı imkanları suistimal ederek 3.satış ve irtibat kanalarını kullanamaz. Bu kapsamda irtibat kurduğu hizmet alıcıları www.kadost.com dışında ki satış kanallarına veya doğrudan satışa yönlendiremez.  Bu kapsamda sergilenen davranışlar etik dışı davranışlar olarak kabul edilir ve aktivite sağlayıcının hizmet alımı durdurulur. Aktivite sağlayıcı bu kapsamda doğacak maddi ve manevi zararların karşılanmasını, bu kapsamda açılacak dava ve mahkeme giderlerini karşılamayı taahhüt eder.

2.k www.kadost.com uygun görmediği ve eksik gördüğü ürünlerin satışına onay vermeyebilir, yayından kaldırabilir.


3. Aktivite Sağlayıcının Yükümlülükleri

3.a Ürün içeriklerini www.kadost.com ‘a doğru yüklemek ve taahhüdünü sağladığı ürünlerin, sorunsuz olarak hizmetini sağlamak

3.b Site kullanım koşullarına ve amaçlarına riayet etmek, amacı dışında kullanmamak

3.c Bireysel veya kurumsal diğer kullanıcıları www.kadost.com üzerinden veya 3.kanallardan rahatsız etmemek bu kapsamda davranışlar sergilememek

3.d Yanıltıcı ürün ve içerik girişi yapmamak

3.e Ürün-Hizmet örtüşmesini maksimum düzeyde sağlamak

3.f Kendisinden talep edilen evrak, bilgi, fatura ve diğer talepleri 1haftalık süre içerisinde sağlamak

3.g www.kadost.com üzerinden irtibat kurduğu, bireysel ve kurumsal hizmet alıcıları farklı satış kanallarına yönlendirmemek. www.kadost.com u devre dışı bırakacak ticari satışların içerisinde yer alamamak. Bu kapsamda yaşanabilecek olumsuz durumlar, hizmet sağlayıcıdan, ticari iş ve gelir kaçırma olarak değerlendirilir. Aktivite sağlayıcı bu kapsamda doğabilecek zararları karşılamayı taahhüt eder.


4. Rezervasyon/Sipariş

4.a Aktivite sağlayıcı, onaylanan rezervasyonları takip etmek ve 2 ile 6 saat arasında dönüş yapmak zorundadır.

4.b Aktivite sağlayıcı kendi ürün güncellemelerini, fiyat, dahil ve hariç içeriklerini düzenli olarak güncellemek sorumluluğundadır. Değişen hizmet koşullarının güncellenmemesinden doğacak zararlardan aktivite sağlayıcı sorumludur.

4.c Aktivite sağlayıcı, hizmet sağlamasını durdurduğu ürünü güncel olarak yayından kaldırmak zorundadır.  Yayından kaldırmadığı ürünlerin satışından doğabilecek olumsuz koşullardan aktivite sağlayıcı sorumludur.


5. Ödeme, Ödeme Dağılımı, Mali Yükümlülükler

5.a Aktivite sağlayıcı oluşturduğu ürünlere acente ve müşteri fiyatını ayrı olarak belirler. Aktivite sağlayıcı sisteme girdiği ürün fiyatlarını KDV DAHİL olarak girmek zorundadır.

5.b Hizmet sağlayıcı her aktivite sağlayıcı için kendi %de kar oranlarını belirleme yetkisine sahiptir. Belirlenen %kar oranlarının içerisinde www.kadost.com hizmet bedeli, pos faiz kesintileri, eft masrafları dahildir. Belirlenen oranlar hizmet sağlayıcı ürünlerine, sistem tarafından otomatik olarak eklenir.

5.c Faturalandırma işlemlerini hizmet sağlayıcı turu alan müşteriye ibraz eder.

5.e Aktivite sağlayıcı www.kadost.com a ait online ödeme sistemlerini, eft hizmetlerini kullanmaktadır. Bu kullanımlar için aktivite sağlayıcı herhangi bir ek ödeme yapmaz.

5.f Hizmet sağlayıcı satışı kredi kartı ile yapılan ürünleri, BKDK kuralları çerçevesinde 30 gün sonunda, eft hizmetlerini 7iş günü içerisinde aktivite sağlayıcının onaylı hesabına gönderir.

5.g Tahsilatı  aktivite sağlayıcı tarafından westernunion veya yerinde ödeme kullanılarak yapılan satışlarda aktivite sağlayıcı, hizmet sağlayıcıya ait tutarı KK.kullanması durumunda 30gün sonunda, nakit alması durumunda 7 iş günü içerisinde eft ile  hizmet sağlayıcının hesabına gönderir.

5.h Tahsilatı aktivite sağlayıcılar tarafından yapılan ürünlerin, acenta payları, satışı yapan acentanın hesabına 7iş günü içerisinde yapılmak zorundadır. Aktivite sağlayıcının KK.kullanması durumunda acenta komisyonu BKDK kuralları çerçevesinde 30 iş günü sonrasında teslim edilir.

5.ı Tahsilatı yanlış veya eksik yapılan hizmetlerden doğabilecek zararlardan, tahsilatı yapacak olan taraf sorumludur. Ve doğabilecek zararları karşılamakla yükümlüdür.


6. İptal, İade İşlemleri

6.a www.kadost.com da satışı yapılan ürünlerin iptal ve iade koşulları https://www.kadost.com/iptal-iade-politikasi linkinde açıkça belirtilmiştir. Aktivite sağlayıcı satışı yaptığı ürünler için bu iptal ve iade koşullarına uymayı taahhüt eder.


7. Gizlilik Politikası

7.a www.kadost.com da satışı yapılan ürünlerin, alıcıları ve sağlayıcıları ile ilgili gizlilik politikası https://www.kadost.com/gizlilik-politikasi linkinde açıkça belirtilmiştir. Aktivite sağlayıcı, hizmetini sağladığı alıcılar için bu gizlilik politikasına uymayı taahhüt eder.

7.b Aktivite sağlayıcı, www.kadost.com haricinde müşteri ve acentalardan kredi kartı bilgileri, banka ve giriş bilgileri ile diğer kişisel veri bilgilerini talep edemez. Kayıt altına alamaz.

7.c Aktivite sağlayıcı hizmetini sağladığı müşterilerin kişisel verilerini kayıt altında tutamaz veya paylaşamaz. Katılımcıları ile alakalı fotoğraf ve videoları talep gelmesi durumunda içerik yayınlama sayfalarından kaldırmak zorundadır.


8. Aktivite Güvenlik Sözleşmeleri

8.a Aktivite sağlayıcı, hizmetini sağladığı ürünlerin uygulanması öncesinde güvenlik sözleşmelerini katılımcılara iletebilir. Bu güvenlik sözleşmelerine uymayan alıcıların hizmetlerini durdurabilir. Aktivite sağlayıcı hizmet esaslarını tur öncesinde katılımcılara yazılı olarak ibraz eder.

Bu sözleşme 8Ana ve ek maddelerden oluşmaktadır. Bu sözleşmenin anlaşmazsızlıklarından doğabilecek hukuki süreçlerde Nevşehir mahkemeleri yetkilidir. Aktivite sağlayıcı bu sözleşmeyi okuyup başvuruyu kaydını onayladığı zaman, bu sözleşmeyi okumuş ve onaylamış olduğunu taahhüt eder.


KADOST KAZETUR TURSAB 7315

BÜYÜKATA TAR. HAYV.GID.İNŞAAT. TURİZM LTD. ŞTİ.

1.Küme Mevkii Köy Sk. NO:11 Çavuşin / Avanos NEVŞEHİR

Get Information!
Kadost Adventure Tours
You can ask what you have on your mind about our tours and reservations.
Customer Representative
Customer Representative
+90 545 550 66 50
Available